Tähelepanu! Valitsus kuulutas seoses COVID-19 leviku tõkestamisega välja eriolukorra. Kõik EKSL poolt korraldatavad avalikud spordivõistlused on tühistatud! Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
Menüü

Kergejõustik

1. Kiirjooks

 

2. Kiirjooksu start

 

3. Kaugushüpe

 

4. Pallivise

 

5. Pallivise - nelja sammu rütm ehk ristsamm

 

6. Kõrgushüpe - kuidas sooritada tehniliselt korrektselt karjapoissi

 

7. Kuulitõuke ABC - paigalt tõuge

 

8. Kuulitõuke galopphüpe

Koolispordi partnerid ja toetajad