Menüü

Gerd Kanteri tervitus kooliaasta alguse puhul

01.09.2023

Eesti Koolispordi Liidu president Gerd Kanter

Hea Koolispordi pere, sõbrad ja toetajad! Kätte on jõudnud uus kooliaasta, mida tähistame täna ühiselt-  teadmistepäevaga.

Elevust täna algavasse kooliaastasse lisab kauaoodatud kohtumine oma klassi- ja koolikaaslaste, kolleegide ning sõpradega. Esmalt saame jagada suurepäraseid mälestusi lõppenud pikast suvevaheajast, mille kesksel kohal oli paljude jaoks kindlasti ka sport ning liikumine.

 

Eesti Koolispordi Liit on valmistunud uueks õppeaastaks, et pakkuda kõikidele õpilastele jätkuvat liikumisrõõmu läbi hästi korraldatud ühiste spordivõistluste ja liikumisprojektide. Koolispordi jätkuvaks ühiseks eesmärgiks on leida ja tuua spordi juurde noori, pakkudes läbi kooliaasta võimalikult mitmekesiseid tegevusi kõigile.

 

Rõõm liikumisest ja ühisest sportimisest aitab saada energiat ja jõudu koolipäeva ülesannetega võimalikult edukaks toimetulemiseks ning õpingutes edu saavutamisel.     

 

Edu spordis on sama oluline kui olla edukas ükskõik mis alal, õppimises, töös, sõbraks olemisel ja olla oma vanematele rõõmuks kasvamisel ning arenemisel.

 

Sportimisel edu saavutamine nõuab tahet ja järjekindlust. Mitte ainult parimate väljaselgitamine vaid endas parimate oskuste leidmine ja nende arendamine on üks parimaid võimalusi, mida täna soovib jätkuvalt pakkuda ka koolisport.

 

Käesoleval liikumisaastal ja algaval kooliaastal kutsun üles kõiki noori võtma osa kooli spordipäevadest, osalema Eesti Koolispordi Liidu võistluskalendris pakutavatel võistlustel ja projektüritustel ning alustama või jätkama käimist mõnes liikumisringis. Kõikidele õpetajatele, treeneritele , lapsevanematele soovin jõudu ja kannatlikkust sel teel. Tee eesmärkide saavutamiseks ei lähe alati kõige otsemat ja lühemat rada.

 

Hea spordisõber! Olgu uuel õppeaastal ka kõige kõrgemad teadmiste tipud vallutatavad, ning täitugu teie kõige julgemad unistused!

 

Harjutades saate tugevaks ja püsite terved!

 

Head algavat õppeaastat teile kõigile!

  

 

Gerd Kanter


EKSL-i president

Koolispordi partnerid ja toetajad