Menüü

EKSL presidendi Gerd Kanteri tervitus algava kooliaasta puhul.

01.09.2022
 
Head liikumise ja spordisõbrad, austatud õpetajad ja lapsevanemad!
Tänasel teadmistepäeval tervitan Teid kõiki rõõmusõnumiga.
Eesti laste ja noorte liikumisaktiivsus võrreldes varasema on paranenud. Uute numbrite järgi on suurenenud organiseeritud spordis osalemine. See on vägev!
Kuid siiski tuleb meil ühiselt edasi pingutada, et veel rohkem Eesti lapsi liikumise ja elukestva spordiarmastuse omaks võtaksid.
Uuringud kinnitavad, et sportivatel lastel on paremini arenenud vastutuse võtmine, ambitsioonikus, sihikindlus, suhtlemisoskus, organiseerimis -ja juhtimisoskus, kaotustega toimetuleku oskus, riski võtmise oskus ning kõrgem enesehinnang.
Seepärast kutsun isiklikult üles kõiki lasteaiaõpetajaid, liikumisõpetajaid, klassijuhatajaid ja ennekõike lapsevanemaid suunama oma lapsed osalema nii koolispordis kui organiseeritud treeningutes.
Sport ja aktiivne liikumine hoiab lapsed tervena, tõstab nende intellektuaalset kapitali ning aitab saada tubliks täiskasvanuks.
Kinnitan omast kogemusest, et laps, kes on noorena sportlik ja aktiivne, jätkab nende eluviisidega ka hilisemas elus.
Julgustan kõiki koolinoori uuel õppeaastal kaasa lööma kooli aktiivsetes vahetundides, osa võtma kooli spordipäevadest ja Eesti Koolispordi Liidu võistluskalendris pakutavatest võistlustest ning alusatama või jätkama osalemist organiseeritud spordis.
Head teadmistepäeva ja sportlikku uut kooliaastat kõigile!
Gerd Kanter
EKSL-i president

Koolispordi partnerid ja toetajad