Menüü

Euroopa koolispordipäev ja Aasta Sportlikuma Kooli väljakuulutamine

24.09.2021

Fotol EKSL president Gerd Kanter Põlvas Aasta Sportlikuma Kooli rändkarikat üle andmas

Täna, 24. septembril leidis aset üleeuroopaline koolispordipäev, mille raames toimus mitmel pool Eesti üldhariduskoolides erinäolisi sündmusi.

Euroopa koolispordipäev, mis toimub Euroopa spordinädala raames, keskendus sel aastal laste liikumisaktiivsuse tõstmisele läbi kooli territooriumi ja ümbruse sihtotstarbelise kasutuse. Üle Euroopa ja ka Eestis leidub häid praktikaid selle kohta, kuidas loominguliselt lähenedes saab kooliruumi või territooriumi funktsionaalsust tõsta. Paraku leidub ka vastupidiseid näiteid, kus koolivõimla või spordisaali uksed on vahetunnis suletud ja lastel on koridoris keelatud joosta, ent tingimusi aktiivseks vahetunni veetmiseks napib. Seetõttu oli käesoleva koolispordipäeva fookuses tuua koolipersonali teadvusse liikumisaktiivsuse olulisus koolikeskkonnas.

 

Eesti Koolispordi Liidu presidendi Gerd Kanteri sõnul on kooli territooriumi funktsionaalsuse tõstmine olulise tähtsusega eriti tiheda asustusega piirkondades, kus liikumisvõimalused muutuvad üha kitsamaks. “Me näeme kuidas lapsed tuuakse hommikul autoga kooli ette ja õhtul korjatakse nad sealtsamast peale. Sageli linnaruum ja ümbritsev infrastruktuur ei võimaldagi teistsugust lähenemist. Ometigi leidub nutikaid lahendusi, mida saame kooli keskkonnas loominguliselt lähenedes oma laste heaolu nimel ära teha,” sõnas ta.

 

Eesti Koolispordi Liidu president Gerd Kanter oskab tuua väga häid näiteid üle vabariigi. “Näiteks Türi Põhikoolis toimuvad koolipäeva vältel spordihoones aktiivsed vahetunnid, kus suure ekraani vahendusel saavad lapsed Just Dance rütmimängusarja järgi tantsida. Kiili Gümnaasium on ühendatud kergliiklusteede võrgustikku, et lapsed saaksid jalgsi, jalgratta või rulaga kooli ja koolist koju liikuda. Tallinn käivitas aga suvel pilootprojekti, mille raames avati kümme koolistaadionit avalikuks kasutamiseks, et linlastele laiemaid võimalusi tervislike eluviiside ja liikumisharrastuse edendamiseks luua,” rääkis ta.

 

Eesti Koolispordi Liidu projektijuht ja Euroopa koolispordipäeva riiklik koordinaator Mattias Metsaru leiab samuti, et Eestis liigutakse õiges suunas. “Alles üleeile lansseerisime koostöös Eesti Discgolfi Liiduga kampaania “Kettagolf koolidesse”. Kampaania raames jagame õppevideosid ja korraldame õpetajatelekoolitusi, mis päädib kevadel suure koolidevahelise võistlusega. Kampaaniat õigustab veelgi enam kettagolfi eripära, mis ei nõua peale korvi ja ketaste olemasolu spetsiaalset infrastruktuuri. Korvi võib üles seada võimlasse või koolihoovi ja eeskätt praegusel ajal, mil füüsiliste kontaktide vähendamine on vajalik, pakub kettagolf koolides ohutut sportlikku vaheldust, ” sõnas ta.

 

Eesti Koolispordi Liit on pandeemia kiuste olnud teerajajaks mitmetele omanäolistele projektidele, mis noorte ja laste liikumisaktiivsust on tõstnud. Kevadel kutsuti kooliperesid osa võtma matkapäevaprojektist „Looduse kilomeetrid“. Projekti tarbeks sai koostöös kodumaise tarkvaraettevõttega Loquiz loodud spetsiaalselt asukohapõhine viktoriinimäng "Koolipingist Olümpiani", milles osales 138 koolipere üle vabariigi. Koostööd tehakse ka Baltikumi suurima spordiklubide keti MyFitnessiga, kellega koostöös pakutakse kõigile vabariigi üldhariduskoolidele NETFIT veebiplatvormi vahendusel treenimisvõimalusi. Viimast on eriti usinasti kasutanud väiksemad maakoolid, kus lokaalselt puuduvad tänapäevased treeningsaalid ja moodsad rühmatreeningud.

 

Täna Euroopa spordinädala raames toimunud spordipäev kujunes Kanteri enda jaoks igati sündmusterohkeks. Hommikupoolikul külastati Elva Spordihoonet, kus 2. klasside õpilased, kes on Eesti Olümpiakomitee pilootprojekti „Sport Koolis“ raames liikumistunde saanud juba teist õppeaastat, said olümpiasangariga oma jõudu ja osavust proovida. 

 

Pärastlõunal kuulutas Eesti Koolispordi Liidu president aga Põlvas välja Aasta Sportlikuma Kooli auhinna statuudi võitja. Lõppenud koolispordi hoojast kokkuvõtteid tehes osutusid vabariigi kõige tublimateks ja aktiivsemateks koolideks põhikoolide ja gümnaasiumide arvestuses just Põlva koolid - Põlva Gümnaasium ning Põlva Kool. Rändkarikas anti üle koolispordipäeva raames toimunud Põlvamaa koolide jalgpalliturniiri järgselt. Õpilastel õnnestus teha pilti olümpiavõitjaga ja kuulata loengut teemal „Koolispordi võimalused eneseteostuseks“.

 

Euroopa koolispordipäeva üritused on eelkõige suunatud õpilaste kehalise aktiivsuse tõstmiseks ja pingelisse koolitöösse sukeldumiseks. Koolispordipäeva tegevused on osa õpilase koolipäevast, kuhu mitmel pool on aktiivselt kaasatud ka lapsevanemad. Iga kool valib sportlikud tegevused ise. Tavaks on saanud, et korraldatakse spordipäevi, miniolümpiaid, ratta- ja seiklusmatku, maastikumänge ja palju muud põnevat.

 

Eesti Koolispordi Liit

Koolispordi partnerid ja toetajad