Menüü

Looduse kilomeetrid 2020 alustab taas!

05.05.2020

„Looduse kilomeetrid“ projekti eesmärgiks on kutsuda õpilasi liikuma ning koguma kilomeetreid koduümbruse terviseradadel looduses. Projekt aitab avardada teadmisi iseseisva liikumisharrastuse kohta ning kujundada digipädevust kehalise aktiivsuse mitmekesistamiseks mõeldud rakenduste abil.

Liikumist võib arvestada jalutamise, jooksmise, jalgrattasõidu, rulluisutamise vms põhjal. Kokku arvestatakse kooli põhiselt kõikide osalejate läbitud kilomeetrid. Soovitatav on välja tuua läbitud kilomeetrid kogu koolipere põhiselt (ka. koolipersonal).

Kooli põhiselt kogub kooli kontaktisik (kehalise kasvatuse õpetaja, huvijuht vms)  õpilaste / koolipere poolt fikseeritud ja läbitud kilomeetrid kokku ning edastab need Eesti Koolispordi Liidule hiljemalt 25.05.2020 kasutades seda linki.

Õpetajal on arvestuse pidamiseks ja tulemuste koondamiseks vaba voli. Soovituslik on kasutada selleks mõnda juba tuttavat digirakendust, nt Liikumispäeviku platvormi või Endomondo keskkonda.

Kõigi „Looduse kilomeetrid“ projektis osalenud koolide vahel, kes saadavad kokkuvõtte läbitud kilomeetritest hiljemalt 25. maiks, loositakse välja erinevat spordivarustust ja auhindu.

 

TÄHELEPANU!

 

Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu järgi ülesande sooritamisel ettevaatusabinõusid:

Õues värske õhu käes viibides väldi rahvarohkeid kohti.

Ära mine õue kui tunned ennast tõbisena. 

Ülesannet võib sooritada ainult koos oma tervete pereliikmetega või individuaalselt.

Sõpru ja klassikaaslaseid ära ülesande sooritamiseks endaga kaasa kutsu.

 

 

Koolispordi partnerid ja toetajad