Menüü

"Sportlik kool" ja " Aasta sportlikum kool"

1.Eesmärk

Tõsta Eesti üldhariduskoolide sportliku aktiivsust Eesti Koolispordi Liidu poolt korraldatavatel võistlustel. Innustada koole tegelema laiapõhjalisemalt sealjuures arendades rohkem oskusi erinevatel spordialadel. Motiveerimaks koolijuhte ja õpetajaid käima erinevatel koolide vahelistel vabariiklikel võistlustel ja läbi selle pakkuma õpilastele sportliku väljundit.

 

2. Arvestus

2.1 Projektide sihtgrupid on Eesti üldhariduskoolid (algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid).

 

2.2 Eraldi arvestust peetakse põhikooli, ehk 1.-9. klass, ja gümnaasiumi, ehk 10.-12. klass, vanuseastmete vahel.

 

2.3 Arvesse lähevad kõik Eesti Koolispordi Liidu (edaspidi EKSL) poolt korraldatavad või egiidi all toimuvat võistlused sh. maakondlikud/linnade eelvõistlused ja üleriigilised liikumisprojektid ning õpetajate võistlused.

 

2.4 EKSL sekretariaadil jääb õigus nimistusse lisada võistluseid.

 

2.5 Igal võistlusel või liikumisprojektis osalemise eest saab kool ühe punkti.

Igal võistlusel või liikumisprojektis saab kool 1 punkti iga vanuseklassi eest, milles kool esindatud on. Kui ühes vanuseklassis on kool esindatud rohkem kui ühe võistkonnaga, siis see punktiarvu (osaluspunkte) ei suurenda.

 

2.6 Finaalvõistlusel jagatakse lisaks osalemis punktidele kolmele parimale ka lisapunkte. Võitja saab kolm, teine koht kaks ja kolmas koht ühe lisapunkti.

Finaalvõistlustel jagatakse lisaks osaluspunktidele kolmele parimale vanusegrupi võistkonnale lisapunke vastavalt:

  • Võitja saab 3 lisapunkti
  • Teine koht 2 lisapunkti
  • Kolmas koht 1 lisapunkti

 

2.7 Juhul kui võistlus toimub mitmes liigas, siis lisapunkte saavad vaid tugevaima liiga esimesed kolm võistkonda.

 

2.8 Mitme võistkonnaga võistlusel osaleva kooli punktid sumeeritakse vastavalt võistkonna teenitud punktide järgi.

 

2.9 Kui õpetajate võistlusel osaleb kool mis kvalifitseerub mõlemasse punktiarvestusse, siis saab see kool enne võistlust valida kummasse arvestusse punktid kantakse. Otsus tuleb võistluse peakorraldajale teada anda meili teel. Juhul kui kool seda otsust ei langeta, siis jääb õigus määrata arvestus EKSL sekretariaadil.

 

2.10 Punktitabelit haldab ja täiendab EKSL sekretariaat.

 

3. Paremuse välja selgitamine

3.1 Koolile mis kogub hooaja peale põhikoolide arvestuses kokku 17 punkti ja gümnaasiumite arvestuses kokku 8 punkti väljastab EKSL toimunud hooaja „Sportlik kool“ märgise.

 

3.2 Koolile mis kogub hooaja peale enim punkte oma vanuseastme arvestuses väljastab EKSL  „Aasta sportlikum kool“ märgise ja auhinnad.

3.3 Kahe või enama kooli punktide võrduse korral arvestatakse:
    1) Finaalturniiridel osalemiste arvu
    2) Üldisi võistlustel osalemiste arvu
    3) Kui selle järgselt parimat ei selgu, siis jäävad koolid tiitlit jagama.

 

4. Auhinnad

 

4.1 Auhinna „Sportlik kool“ pälvimisel saab kool enda kasutada digimärgise, kleebise ja diplomi.

4.2 Auhinna „ Aasta sportlikum kool“ pälvimisel saab kool järgmisel hooajal võtta osa EKSL võistlustelt ilma osavõtutasuta ja koostöös EKSL koostööpartneritega tasuta mõnele Eesti rahvuskoondise võistlusele.

 

Koolispordi partnerid ja toetajad