Menüü

Tähelepanu, START! Terminal

“TÄHELEPANU, START! TERMINAL” 2023 juhend

Osavõtjad: 24-liikmelised (põhivõistkonnas 16 õpilast, varus 8) võistkonnad koosseisus: 

2.kl. - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)  

3.kl. - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P) 

4.kl. - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P) 

5.kl. - 2T + 2P+ 2 varuvõistlejat (1T+1P)

Lubatud on nooremaid õpilasi kaasata vanematesse klassidesse. 

Võistluste käigus klassides muudatusi ei lubata. Kui kooli esindab võistlusel mitu võistkonda, siis võistluse järgmisele etapile pääsenud võistkonna liikmeid võib asendada teise, eelneval etapil võistelnud võistkonna liikmetega.

Aeg ja koht:    alates jaanuar kuni 30. märts toimuvad alagrupivõistlused.

  • 20. aprill    poolfinaal (suured koolid) / Konesko Türi spordihoones kell 10.-14.00
  • 21. aprill    poolfinaal (väikesed koolid) / Viljandi Spordihoone kell 10.-14.00
  • 6. mai finaal    Tartu EMÜ Spordihoones / kellaaeg selgumas

Süsteem:

Alagruppides peetakse arvestust eraldi suurtele ja väikestele koolidele (2.-5.kl. õpilaste arv kuni 96). Kui alagrupis osaleb viis või vähem võistkonda, pääseb poolfinaali üks võistkond. Suurema arvu võistkondade osalemise korral pääseb poolfinaali kaks võistkonda. Finaalis võistlevad kõik koolid omavahel, kuid punktiarvestus toimub eraldi suurtele ja väikestele koolidele. EKSL võib teha muudatusi poolfinaalidesse ja finaali pääsevate suurte ja väikeste koolide arvus (võttes aluseks alagruppides osalenud suurte ja väikeste koolide arvud jne.).

Kava:

Teatevõistlused kiiruse ja osavuse harjutustele.

Alagruppides korraldatakse spordisaalis kombineeritud teatevõistlusi 16-liikmelistele võistkondadele (2T + 2P igast klassist). Võistluste juhendi ja kava koostavad alagruppi võistluste korraldajad. Soovitav on kavasse võtta 3 teatevõistlust. Nii poolfinaalis kui finaalis toimub 3 teatevõistlust, milledest läheb arvesse kõigi 3 teatevõistluse kohapunktid. Teatevõistlused näidatakse ette kohapeal. Seejärel antakse võistlejatele harjutamisaeg. 

Paremuse selgitamine poolfinaalis ja finaalis: Finaalis toimuvatel teate- võistlustel võistlevad suured ja väikesed koolid omavahel koos, kuid punktiarvestus ja autasustamine toimub eraldi suurtele kui väikestele koolidele. Koolide paremusjärjestus selgitatakse kohapunktide summeerimise teel. I koht-1p., II koht-2p., III koht-3p jne. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse kõrgemate kohtade arv (arvesse lähevad kõik 3 teatevõistlust). Nende võrdsuse korral viimase, eelviimase jne. jooksu tulemus.

Vead on ära määratletud karistussekunditega, mis täpsustatakse enne teatevõistlusi.

Koolispordi partnerid ja toetajad