Menüü

Lauatennis

Eesti Lauatenniseliit koostöös Eesti Koolispordi Liiduga korraldavad õppeaastal 2023/2024 koolidevahelise võistkondliku lauatennisevõistluse KOOLIPINKS KÕIGILE. Finaalturniiril selguvad Eesti koolinoorte võistkondlike meistrivõistluste 3 parimat naiskonda ja 3 parimat meeskonda igas vanuseklassis ning üldkokkuvõttes parim kool põhikooli ning gümnaasiumi arvestuses.

 

Aeg , koht ja korraldajad

Piirkonnad selgitavad enda parimad hiljemalt 29.02.2024.a​.. Võistluste finaalturniir toimub 22.03.2024.a. Tallinnas, Kristiine spordihallis (Forelli 12). Piirkondlikud võistlused viib läbi kohalik lauatenniseklubi koostöös spordiliiduga. Piirkondlike võistluste kulud jäävad korraldajate kanda. Iga piirkondliku võistluse korraldaja saadab tulemused 3 päeva jooksul peale toimumist võistluste koordinaatorile. Piirkondlike võistluste korraldajad annavad võistluste koordinaatorile hiljemalt 1.12.2023.a.teada piirkondliku võistluse koha ja aja.

Võistluste koordinaator on Eesti Lauatenniseliit (E-post: eltl@lauatennis.ee)

Piirkonnad
1)    Tallinn
2)    Harjumaa
3)    Haapsalu
4)    Saaremaa ja Hiiumaa
5)    Pärnumaa
6)    Viljandimaa
7)    Võru ja Valgamaa
8)    Tartu- ja Põlvamaa
9)    Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa
10) Raplamaa ja Järvamaa

 Vajadusel piirkonnad liidetakse.

 Finaalturniirile kvalifitseerumine

 •         Kõik piirkonnad selgitavad enda parimad koolid.

•         Finaalturniirile pääseb igast piirkonnast 2 parimat kooli põhikoolide arvestuses (klassid 1 kuni 9) ja 2 parimat kooli gümnaasiumite arvestuses (klassid 10 kuni12)

Finaalturniiril osalejad

Finaalturniir toimub kolmes vanuseklassis : 1. kuni 5.; 6 kuni 9 ja 10. kuni 12. klassi poistele ja tüdrukutele. Poisid ja tüdrukud mängivad eraldi võistlusklassides. Võistkonda kuulub 2 mängijat + 1 varumängija. Varumängijat ei pea olema. Kõik võistkonna liikmed peavad õppima koolis, mida nad esindavad.

•         Iga põhikooli arvestuses osalev kool võib finaalturniirile registreerida ühe võistkonna igas järgnevas võistlusklassis ( kokku kuni 4 võistkonda)

o   poisid 1.-5.klass

o   tüdrukud 1.-5.klass

o   poisid 6.-9.klass

o   tüdrukud 6.-9.klass

•         Iga gümnaasiumi arvestuses osalev kool võib finaalturniirile registreerida ühe võistkonna igas järgnevas võistlusklassis ( kokku kuni 2 võistkonda)

o   poisid 10.-12.klass

o   tüdrukud 10.-12.klass

Finaalturniirile registreerumine

Täidetud registreerimisvormid palun saata hiljemalt 15.03.2024.a. aadressil koolisport@lauatennis.ee.

Finaalturniiri võistluste süsteem

Võisteldakse kolme võiduni A-X ; B-Y ; AB – XY ; A-Y ; B-X . Paarismängus võib kasutada varumängijat.

 Autasustamine

Finaalturniiri iga vanuseklassi 3 parima võistkonna liikmeid ( poisid 1.-5.klass, tüdrukud 1.- 5.klass, poisid 6.-9.klass, tüdrukud 6.-9.klass, poisid 10.-12.klass, tüdrukud 10.-12.klass) autasustatakse medaliga.

Koolide autasustamine (kokkuvõte) toimub kahes arvestuses :

•         Põhikool (poisid, tüdrukud, 1-5 klass, 6-9 klass);

•         Gümnaasium (poisid, tüdrukud 10-12 klass).

Igas võistlusklassis saab finaalturniiri võitja 100 punkti, teine koht 98, kolmas 97 jne.

Iga kooli vastavas arvestuses (põhikool/gümnaasium) osalenud kõigi võistkondade punktid liidetakse ning võidab kool, kes saavutab põhikooli / gümnaasiumikokkuvõttes suurima arvu punkte.

Mõlema arvestuse 3 parimat kooli autasustatakse karikaga.

Mõlema arvestuse parim kool saab Eesti Lauatenniseliidu poolt 2 välireketit ja karbi õues mängimiseks sobilikke palle.

Üldine

Kui käesolev juhend on erinev Eesti Koolispordi Liidu üldjuhendis sätestatust, lähtutakse käeolevast juhendist. Küsimustes, mida ei reguleeri käesolev juhend, kuid reguleerib Eesti Koolispordi Liidu üldjuhend, lähtutakse Eesti Koolispordi Liidu üldjuhendist. Kõik käesolevas juhendis ja Eesti Koolispordi Liidu üldjuhendis reguleerimata asjaolud lahendab võistluste koordinaator.

LAUATENNIS ON LAHE !

Koolispordi partnerid ja toetajad