Menüü

Laskmine

EESTI KOOLISPORDI meistrivõistlused LASKMISES   2024                                             

                              

2024.a. laskmisvõistlustel osalevad koolide klassirühmade võistkonnad,

individuaalvõistlejaid võistlema ei lubata (erandiks ainult võistkondade varuvõistleja).

Osavõtjad:

Koolide 6.-7.kl. ja 8.-9.kl. õpilased         

Võistlema lubatakse:

Koole; kes on  esindatud vähemalt  4- liikmelise võistkonnaga. Võistkonna koosseisu kuulub  4  õpilast (neist vähemalt 1 tütarlaps või 1 poeglaps)+ kuni 2 varuvõistlejat.

Koole esindavate võistkondade arv piiramata. Erandkorras lubatakse võistkonda nooremate klasside õpilasi, kes on võistluse päevaks vähemalt 10 aastat vanad.

Harjutust 20 lasku püsti lubatakse laskma ainult võistkonnavõistluses osalevate koolide laskureid.

Aeg ja koht:       15.veebruaril 2024(14.veebruaril Lääne Maakonna koolide võistkonnad) Haapsalu Spordikompleksi lasketiirus (Lihula mnt.10). Algus kell 11.00 I esimene vahetus

Kavas:  1. õhupüss- 20 lasku 10m distantsilt toolil istudes toengasendis laualt

              2. õhupüss- 20 lasku 10 m distantsilt püsti asendist (EL reeglite kohaselt 

                   individuaalarvestuses P, T)

Tehniline täpsustus: Õhupüsside päritolule ja kvaliteedile piiranguid ei seata, kuid on keelatud optiliste sihikute kasutamine. Proovilaskude arvu ei piirata. Aeg harjutuse sooritamiseks 15 min., lisaks 10 min. ettevalmistuseks.

Võistlejaid õhupüsside, laskevarustuse, statiivide, põlvekottide, vaatlustorude ja kuulidega ei kindlustata.

Laskeasend- toolil istudes toengasendis laualt; rindkere võib toetuda vastu lauda; relva hoitakse kahe käe ja põsega. Lubatud on relva toetamine spetsiaalsele alusele või põlvekotile või riputada tugialusele. Keelatud on relva toetamine lauaplaadile, kinnitamine lauale või kinnitamine laskurist sõltumatule toele. Võistluslaskmise ajal on lubatud laskurit ainult suuliselt abistada.

Tulemuste arvestamine: Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse  4 laskuri silmad harjutuse 20 lasku s.o. kokku  4 tulemust komakohtadega. Laskmine elektroonikasse. Võrdsete tulemuste korral määrab paremuse parim ind.-koht üldarvestuses jne.

Arvestusrühmad:

  1. Noorem/võistkonnad 6.-7.klassid (juhul kui kõik võistkonna liikmed ei mahu nooremasse võistleb võistkond vanemas grupis)
  2. Vanem/võistkonnad 8.-9.klassid
  3. Individuaalne toelt tüdrukud 5.-9.klass
  4. Individuaalne toelt poisid 5.-9.klass
  5. Individuaalne püsti tüdrukud 5.-9.klass
  6. Individuaalne püsti poisid 5.-9.klass

VÕISTKOND PEAB ESITAMA ÜLESANDMISLEHE KOOLI KINNITUSEGA LASTE KUULUMISEST ANTUD KLASSIRÜHMA

Osalustasu:

Iga võistkonna osalemine toimub osalemistasu alusel, mille orienteeruv summa arvutatakse peale võistkondade registreerumist ja arvlemine toimub peale võistlust. NB! Kui osaleva kooli maakonna spordiliit keeldub võistluse finantseerimisest on korraldajatel õigus kooli võistlema mitte lubada.

Autasustamine: Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile. 1.-3.koha gümnaasiumide(keskkoolide) ja põhikoolide grupi võistkondi karikaga, 1.-3.koha võistkonna liikmeid ja treenereid medaliga. Individuaalarvestuste 1.-3.koha poissi ja tüdrukut autasustatakse medaliga.

Harjutuse 20 lasku püsti 1.-3. koha poissi ja tüdrukut autasustatakse medali ja diplomiga.

Registreerimine: kuni 31.jaanuar 2024.a. e-mailil: seppi.mati@gmail.com Info:  Mati Seppi 5187748. Võistlus toimub Eesti Koolispordi Liidu egiidi all.

 

 

18.jaanuar 2024.a.

Koolispordi partnerid ja toetajad