Menüü

Võimlemisfestival

Liiga

1.-12. klass - võimlemisrühm, liikumisrühm, akrobaatikarühm

Osavõtjad: Festivalil on lubatud osaleda kõikidel üldhariduskoolide juures tegutsevatel sama kooli õpilastest moodustatud vähemalt 6-liikmelistel rühmadel järgmistes kategooriates: võimlemis-, liikumis- ja akrobaatikarühmad (tüdrukute, poiste ja segarühmad) ning eelpool nimetatud kategooriatest moodustatud koondrühmad. Koondrühma peavad kuuluma võimlejad erinevatest klassirühmadest (1.-12. kl.) ja koondrühma suurus on vähemalt 12 liiget.

 

Festivalil ei ole lubatud osaleda A-grupi võimlemisrühmadel, B -grupi võimlemisrühmadel, kes on saavutanud Eesti karikavõistlustel ja Kalevi meistrivõistlustel rühmvõimlemises 1.-3.koha ning liikumis-,võimlemis-ning akrobaatikarühmadel, kes osalevad erinevatel rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel. Festivalil ei või osaleda kavaga, millega on osaletud Kuldse Karika tantsuvõistluse finaalis. Samuti ei ole lubatud osaleda Vabariiklike Laulu-ja Tantsupidude, Kalevi võimlemispidude ja erinevate linnade jne. võimlemispidude masskavadega. Liikumisrühm ei või osaleda kavaga, millega saavutati auhinnaline nominendi-või laureaaditiitel Koolitants 2022 konkursil.

 

Esinetakse järgmistes klassirühmades:

 • I aste 1.-3.kl
 • II aste 4.-6.kl.
 • III aste 7.-9.kl.
 • IV aste 10.-12.kl.

* Kui rühma kuulub 2 või enam vanemat õpilast võistleb rühm järgmises vanuseastmes.

Võistluskava pikkus on lubatud 1.30-3.00 min.

 

Programm: Kavade pikkus 1.30 – 3.00 min

 

Võimlemisrühm esitab vaba- või vahendiga kava (hüpits, pall, rõngas, lint, kurikas, vedik, linik või mõni ebatraditsiooniline vahend). Kava peab ülesehituselt vastama rühmvõimlemise põhitehnikale, sisaldama rühmvõimlemise põhielemente – lainetusi, hoogusid, lõdvestusi, painutusi, kallutusi, tasakaaluharjutusi, pöördeid, hüppeid, hüplemisi. Kava peab sisaldama erinevaid kujundeid ning liikumisi eri suundades ja tasapindades.

Kava võib sisaldada akrobaatilisi- ja poolakrobaatilisi elemente ja tõsteid. Keelatud on saltod, kätel-, küünarvartel ja peapeal seisud.

Vahendikavas ei tohi vahend olla ainult kaunistuseks, vaid tuleb kasutada sellele vahendile omast tehnikat.

 

Liikumisrühm esitab sportlik tantsulise liikumiskava, mis peab sisaldama valikuliselt võimlemise põhielemente (vt võimlemisrühmade programm).

 

Akrobaatikarühm esitab kava, mis sisaldab vastavalt õppekavale omandatud akrobaatilisi elemente antud vanuseastmes.

 

Hindamine: Festivali žürii on 5-6 liikmeline

Žürii hindab järgmiste hindamiskriteeriumide alusel:

 • esinemiskava vastavust juhendile
 • õpilaste treenitust, kehalisi võimeid, kava tehnilist täitmist
 • esinemisühtsust, väljenduslikkust, kava vastavust laste võimetele
 • muusika valikut (muusika eakohasus, liigutuste ja muusika kooskõla, vastavus kava kompositsioonile)
 • kava kompositsiooni (liigutuste mitmekülgsus, kava idee, originaalsus, kava eakohasus, esteetilisus, esinemisväljaku kasutamisoskus, erinevate kujundite ja tasapindade kasutamine)

 

Tulemuste arvestamine ja autasustamine:

Žürii otsuse kohaselt antakse välja kuni 10 laureaadi tiitlit ja 4 eriauhinda ja lisaks eriauhind koolisportlikuma kava eest. Kui rühm on antud esinemiskavaga varem saanud EKSL võimlemisfestivalil laureaadi tiitli, siis teistkordselt talle seda ei omistata. Esitatava kava iseloomust tulenevalt on žüriil õigus paigutada rühm ümber ühest kategooriast teise.

 

Žüriil on õigus laureaadi tiitleid ja eriauhindu jätta välja andmata. Festivalil autasustatakse laureaadiks tulnud rühma kõiki liikmeid medali ja diplomiga.

 

Eriauhinnad võib anda alljärgnevalt:

 • suurima arvuga rühm väljakul
 • originaalsem kava
 • emotsionaalsem rühm ja kava
 • kool, kes on esindatud suurema rühmade arvuga
 • jne.

 

Laureaadimedalid ja eriauhinnad antakse ainult lõpudefileel osalenud õpilastele. Ava-ja lõpudefileel on rühmad võistluskostüümides. Pärast festivali annab žürii tagasisidet rühmade treeneritele-juhendajatele.

 

Tehnilised täpsustused:

 • Võimleja võib osaleda ühes rühmas ja koondrühmas.
 • Kavad esitatakse võimlemisvaibal (13 x 13 m). Võimlemisvaibal tohivad jalas olla ainult heleda tallaga võimlemissussid. Kuni III vanusastmeni on keelatud õhulennuga akrobaatilised elemendid (saltod, lendtirelid), mini-,laste, noorteklassis tõsted, kus tõstetav on passiivne või üks võimleja tõstab teist.
 • Muusika ainult MP3 formaadis.

 

Märkus:
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik Kadi Saks tel. 521 2834 või e-mail kadi.saks@gmail.com

Koolispordi partnerid ja toetajad