Menüü

Suusatamine

Liiga

1.-9. klassid (väikesed koolid - õpilaste arv kuni 150)
1.-9. klassid (suured koolid - 151 õpilast ja rohkem)
10.-12. klassid

2023.a. suusatamisvõistlustel osalevad koolide klassirühmade võistkonnad, individuaalvõistlejaid võistlema ei lubata.

 

Osavõtjad: koolide võistkonnad

 • kuni 5. kl.
 • 6.-7. kl.
 • 8.-9. kl.
 • 10.-12. kl.

 

Võistlused toimuvad kolmes klassirühmas:

 • 10.-12. klassid
 • 1.-9. klassid (suured koolid – 151 õpilast ja rohkem)*
 • 1.-9. klassid (väikesed koolid – õpilaste arv kuni 150)*

Võistkonna suurus igas klassirühmas minimaalselt 6 õpilast.

Igale võistlusdistantsile on kohustuslik välja panna vähemalt üks võistleja.

Kooli võistkonnas peavad olema esindatud kõik klassirühmad.

Kava:

 • kuni 5. kl.  |  T - 1 km  |  P - 2 km
 • 6.-7. kl.  |  T - 2 km  |  P - 3 km
 • 8.-9. kl.  |  T - 3 km  |  P - 5 km
 • 10.-12. kl.  |  T - 3 km  |  P - 5 km
 • 1.-9. klassirühm (suured koolid)*  - teatevõistlus 6 x 500 m (igast klassirühmast 1 T+1 P)
 • 1.-9. klassirühm (väikesed koolid)* - teatevõistlus 6 x 500 m (igast klassirühmast 1 T+1 P)
 • 10.-12. klassirühm  |   Teatevõistlus 4 x 500 m (klassirühmast 2T + 2P)

 

Tehniline täpsustus: Võistlused toimuvad vabatehnikas. Teatesõidu järjekord - alustab noorim tüdruk ja lõpetab vanim poiss.

 

Paremuse selgitamine: Võistkondlikku arvestust peetakse 10.-12. klassirühmade ja 1.-9. klassirühmade ( suured ja väikesed*) võistkondadele.

10.-12. klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse parima tüdruku ja parima  poisi tulemus + 4 paremat tulemust .Kokku 6  tulemust.

1.-9. klassirühma (suured ja väikesed koolid)*võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse 6 võistleja igas klassirühmas parima tüdruku ja parima poisi tulemus + 6 paremat tulemust. Kokku 12 tulemust ning ühe teatesuusatamise kohapunktid.

 

Teatesuusatamise koefitsent on 2. Kui kool mingil põhjusel ei osale teatesuusatamises, siis individuaaldistantsidel saavutatud tulemusi see ei mõjuta. Üks kool võib välja panna ühe teatesuusatamise võistkonna.

Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse kõrgemate individuaalkohtade arv.

 

Punktide arvestus: I koht - 51 punkti, II koht – 49 p., III koht - 48 p. jne. kuni alates 50 kohast 1 punkt.

 

Autasustamine: Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile. Võistkondlikult autasustatakse üldarvestuses 10.-12.klassirühmas  ja  1.-9.klassirühmades (suured ja väikesed koolid)* I-III saavutanud koole karikatega ja võistkonna liikmeid diplomi ja medalitega. Lisaks autasustatakse iga klassirühma 3 paremat tüdrukut ja 3 paremat poissi harrastajate hulgas.

 

Koolispordi partnerid ja toetajad