Menüü

10.-12. klassid

Aeg ja koht:

 • 22.09.2023 Kooraste, Kanepi vald, Põlva maakon

   
 • Startide algus kell 14:00

 • Võistluskeskus avatud kell 13:00

 • Tähistus algab  Kooraste bussipeatusest ja Kanepi-Otepää mnt 9 km-lt Kaagverest 

 

Osavõtjad: koolide võistkonnad

 • Keskkoolid/Gümnaasiumid

  • 1-5. kl.

  • 6.-7. kl.

  • 8.-9. kl.

  • 10.-12. kl.

 • Põhikoolid/algkoolid

  • 1.-5. kl.

  • 6.-7. kl.

  • 8.-9. kl.

 

Võistlused toimuvad kolmes klassirühmas:

 • 1.-9. klassid (suured koolid – 151 õpilast ja rohkem)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata võistlusklassist)

 • 1.-9. klassid (väikesed koolid – õpilaste arv kuni 150)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata võistlusklassist)

 • 10.-12. klassid (minimaalselt 6 õpilast)

 

Võistlusklassid:

 • Poisid - 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass

 • Tüdrukud - 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass

 

Kaart: Kaardi mõõtkava 1: 10 000. Kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Kooraste-Mudsina kaart  2020036 on valminud 2020. aastal, uuendused tehtud 2023. aasta kevadel-suvel. Autor Madis Oras.

Mõõtkava: 1:10 000, kõrgusjoonte vahe 5 m.

Maastik: Valdavalt hea joostavuse ja tihedate reljeefivormidega segamets, kus on mitmeid suuremaid sooalasid, nende vahele pressitud pisisoid ja madalaid lohkude-küngaste gruppe. Sood ja kraavid on üpris kuivad, esineb eri vanuses noorendikke ja värskeid raiesmikke. Väiksemad teerajad alustaimestiku lopsaka kasvu tõttu kehvasti nähtavad. 

Märkesüsteem: Ajavõtt ja läbitud kontrollpunktide arvestus toimub elektroonilise märkesüsteemiga SportIdent.

Kontrollaeg: 1.-5. kl. 40 minutit; 6.-12. kl. 60 minutit

Start: kasutusel eraldistart, stardiintervall 1 minutit. Kõik võistlejad peavad läbima finiši.

 

Punktide arvestus: I koht – 51 punkti, II koht - 49 p., III koht – 48 p. jne. ja alates 50 kohast 1 punkt. Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv.

Paremuse selgitamine: Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha üks arvestuspunkt. Võistleja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.

 • 1.-9. klassirühma (suured ja väikesed koolid)* võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused olenemata klassirühmast.

 • 10.-12. klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused.

Kõik võistlejad peavad startima oma klassirühmas.

 

Autasustamine: Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile. Võistkondlikult autasustatakse üldarvestuses 1.-9.klassirühmades (suured ja väikesed koolid)* ja 10.-12.klassirühmas.  I-III koha saavutanud koole karikatega ja võistkonna liikmeid diplomi ning medaliga. Individuaalarvestuses võistlusklasside kolme paremat medali ja diplomiga.

 

Kõige suurema osalenute arvuga koolile paneb EOL välja rändava AKTIIVSUSE KARIKA. Võrdsete osalejate arvu korral on võitjaks parema kohapunktide arvuga kool.

 

Registreerimine: keskkonnas http://www.osport.ee kuni 18. septembril kell 23.59.

Registreerimisel teatada võistleja nimi, klass, SI-kaardi number või kaardi rentimissoov.

 

Korraldajad: OK Põlva Kobras http://kobras.polvamaa.ee/                                                                           

                        Eesti Koolispordi Liit  www.koolisport.ee

Peakorraldaja : Nikolai Järveoja tel. 50 34368   okkobras@gmail.com
Rajameister: Kalle Ojasoo

Koolispordi partnerid ja toetajad