Menüü

10.-12. klassid

Aeg ja koht:

 • 23.09.2022 Valgehobusemäe, Järvamaa
 • Startide algus kell 13:00
 • Võistluskeskus avatud kell 12:00
 • Tähistus algab Jäneda-Perila teelt Lehtmetsa teeristist

 

Osavõtjad: koolide võistkonnad

 • Keskkoolid/Gümnaasiumid
  • 1-5. kl.
  • 6.-7. kl.
  • 8.-9. kl.
  • 10.-12. kl.
 • Põhikoolid/algkoolid
  • 1.-5. kl.
  • 6.-7. kl.
  • 8.-9. kl.

 

Võistlused toimuvad kolmes klassirühmas:

 • 1.-9. klassid (suured koolid – 151 õpilast ja rohkem)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata võistlusklassist)
 • 1.-9. klassid (väikesed koolid – õpilaste arv kuni 150)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata võistlusklassist)
 • 10.-12. klassid (minimaalselt 6 õpilast)

 

Võistlusklassid:

 • Poisid - 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass
 • Tüdrukud - 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass

 

Kaart: Mägede 2017013, parandused 2020 sügis.

Mõõtkava: 1:10 000, kõrgusjoonte vahe 5 m.

Maastik: Maastiku erinevates piirkondades on reljeef vägagi eripalgeline: suuremate tippude ja lohkudega Mägede mõhnastik piirneb soomaastiku ja soosaartega ning madalamate vormidega tasasema alaga. Suurim kõrguste vahe nõlval 40 m. Kohati tihe suusa- ja jalgradade võrk. Metsasus 90%, valdavalt vahelduva läbitavusega okasmets.

Märkesüsteem: Ajavõtt ja läbitud kontrollpunktide arvestus toimub elektroonilise märkesüsteemiga SportIdent.

Kontrollaeg: 1.-5. kl. 40 minutit; 6.-12. kl. 60 minutit

Start: kasutusel eraldistart, stardiintervall 1 minutit. Kõik võistlejad peavad läbima finiši.

 

Punktide arvestus: I koht – 51 punkti, II koht - 49 p., III koht – 48 p. jne. ja alates 50 kohast 1 punkt. Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv.

Paremuse selgitamine: Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha üks arvestuspunkt. Võistleja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.

 • 1.-9. klassirühma (suured ja väikesed koolid)* võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused olenemata klassirühmast.
 • 10.-12. klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused.

Kõik võistlejad peavad startima oma klassirühmas.

 

Autasustamine: Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile. Võistkondlikult autasustatakse üldarvestuses 1.-9.klassirühmades (suured ja väikesed koolid)* ja 10.-12.klassirühmas.  I-III koha saavutanud koole karikatega ja võistkonna liikmeid diplomi ning medaliga. Individuaalarvestuses võistlusklasside kolme paremat medali ja diplomiga.

 

Kõige suurema osalenute arvuga koolile paneb EOL välja rändava AKTIIVSUSE KARIKA. Võrdsete osalejate arvu korral on võitjaks parema kohapunktide arvuga kool.

 

Registreerimine: keskkonnas http://www.osport.ee kuni 17. septembril kell 23.59.

Registreerimisel teatada võistleja nimi, klass, SI-kaardi number või kaardi rentimissoov.

 

Korraldajad: Orienteerumisklubi JOKA , Eesti Koolispordi Liit
Peakorraldaja ja rajameister: Ragnar Kruusla, rkruusla@gmail.com
Võistluse inspektor ja kontaktisik: Paul Poopuu, tel. 5052240, paulpoopuu@hot.ee

Koolispordi partnerid ja toetajad