Menüü

Valikorienteerumine

Liiga

1.-9. klassid (väikesed koolid - õpilaste arv kuni 150)
1.-9. klassid (suured koolid - 151 õpilast ja rohkem)
10.-12. klassid

Osavõtjad: koolide võistkonnad

 • Keskkoolid/Gümnaasiumid
  • 1-5. kl.
  • 6.-7. kl.
  • 8.-9. kl.
  • 10.-12. kl.
 • Põhikoolid/algkoolid
  • 1.-5. kl.
  • 6.-7. kl.
  • 8.-9. kl.

 

Võistlused toimuvad kolmes klassirühmas:

 • 1.-9. klassid (suured koolid – 151 õpilast ja rohkem)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata võistlusklassist)
 • 1.-9. klassid (väikesed koolid – õpilaste arv kuni 150)* (minimaalselt 6 õpilast, olenemata võistlusklassist)
 • 10.-12. klassid (minimaalselt 6 õpilast)

 

Võistlusklassid:

 • Poisid - 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass
 • Tüdrukud - 1.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9.klass. 10.-12.klass

 

Märkesüsteem: Ajavõtt ja läbitud kontrollpunktide arvestus toimub elektroonilise märkesüsteemiga SportIdent.

Kontrollaeg: 1.-5. kl. 40 minutit; 6.-12. kl. 60 minutit

Punktide arvestus: I koht – 51 punkti, II koht - 49 p., III koht – 48 p. jne. ja alates 50 kohast 1 punkt. Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv.

Paremuse selgitamine: Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale 3 arvestuspunkti. Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha üks arvestuspunkt. Võistleja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja. Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.

 • 1.-9. klassirühma (suured ja väikesed koolid)* võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused olenemata klassirühmast.
 • 10.-12. klassirühma võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse kokku 6 parima õpilase tulemused.

Kõik võistlejad peavad startima oma klassirühmas.

Autasustamine: Vastavalt EKSL võistluste üldjuhendile. Võistkondlikult autasustatakse üldarvestuses 1.-9.klassirühmades (suured ja väikesed koolid)* ja 10.-12.klassirühmas.  I-III koha saavutanud koole karikatega ja võistkonna liikmeid diplomi ning medaliga.

 

Kõige suurema osalenute arvuga koolile paneb EOL välja rändava AKTIIVSUSE KARIKA. Võrdsete osalejate arvu korral on võitjaks parema kohapunktide arvuga kool.

Koolispordi partnerid ja toetajad