Menüü

Osavaima Korvpalluri festival 1.-7. klass

Osalejad ja vanuseklassid – 1.-7. klass võistlus nii poistele kui tüdrukutele. Võistkonna suuruseks on 4 võistlejat, arvesse läheb 3 parema võistleja tulemus. Võisteldakse 4 erinevas rühmas ning ka koondarvestuses. Rühmad on 1.-7. klass tüdrukud (3-4 võistlejat), 1.-7.klass poisid (3-4 võistlejat), 8.-9.klass tüdrukud (3-4 võistlejat) ja 8.-9. klass poisid (3-4 võistlejat). Individuaalvõistlejaid võistlema ei lubata.

 

Registreerimine: Võistkonnad tuleb registreerida EKSL sekretariaati nimeliselt robin@koolisport.ee

 

Poisid kasutavad harjutuste sooritamiseks suurusega 7 (v.a nooremad kui 14 aastased, kes võivad kasutada suurusega 6 palli) ja tüdrukud suurusega 6 korvpalli. Võistlejal on lubatud harjutuse tegemiseks kasutada oma palli.

 

Punktiarvestus käib järgnevalt:

  • Võistlusklassi siseselt – võitlejad saavad punkte vastavalt võitlusklassis osalejate arvule. Ala võitja saab kõige rohkem punkte ja viimane 1 punkti.
  • Koolide arvestuses – võistkonnad saavad punkte vastavalt suurima osavõtjatega võistlusklassi arvule. Sealjuures võitja saab maksimaalsed punktid, teine ühe punkti vähem jne.

 

Võisteldakse 6 harjutuses:

  • Viskevõistlus
  • Slaalom
  • 3 tabamust
  • Suur kaheksa
  • Tuld
  • Süstik

 

Harjutuste sooritamisel tehtud iga viga fikseeritakse kohtuniku poolt ja lisatakse lõppajale 2 sekundit.

 

Kavas on harjutused:

 

1. Viskevõistlus. Viskeid sooritatakse kolmesekundiala külgjoonte tagant vabaviske ajaks mängijatele ettenähtud vahekohtadest ja vabaviskealast (igast üks), poisid teise, (tüdrukud kolmanda) möödaviskeni. Alustatakse vasakpoolsest 1. vahest. Teine vise sooritatakse parempoolsest 1. vahest jne. Arvestatakse tabamusi. Tulemus kahekordistatakse punktide arvestuses.

 

2. Kolm tabamust. Mängija alustab põrgatamist kesk ringist, sooritab kolmesekundialast peale viske (tabamiseni), hangib palli, põrgatab vabaviskejoone taha, sooritab peale viske (tabamiseni), hangib palli, põrgatab kolmepunkti kaare taha ja sooritab peale viske. Aeg fikseeritakse kui pall puudutab taga lauda, korvirõngast või läbib korvi. Tabava viske puhul lahutatakse ajast 3 sek.

 

3. Suur kaheksa. Võistleja alustab põrgatamist otsajoone tagant korvi alt, möödub vabaviskealast paremalt poolt, kesk ringist vasakult (põrgatades vasaku käega), ees ala vabaviskealast paremalt (põrgatades paremaga), sooritab peale viske (viskeid) tabamiseni, hangib palli ja alustab tagasiteed peegelpildis. Harjutus lõpeb tabava peale viskega. Arvestatakse aega.

 

4. Süstik. Harjutust alustatakse kesk ringist. Võistleja liigub põrgatades kolmesekundialasse, sooritab peale viske(d) (tabamiseni), hangib palli, põrgatab läbi kesk ringi, ründab teistkordselt korvi jne. Pärast kolmanda korvi saavutamist fikseeritakse aeg.

 

5. Slaalom. Piki võrkpalliväljakut on paigutatud 3-meetriliste vahedega 6 tähist (kõrgus vähemalt 1m). Võistleja alustab põrgatamist võrkpalliväljaku otsajoone tagant ja möödub tähisest kord vasakult, kord paremalt poolt. Nii läbitakse rada edasi-tagasi. Arvestatakse aega.

 

6. Tuld. Vabaviskealast sooritatakse peale vise, hangitakse rõnga läbinud või taga lauast põrkunud pall, põrgatatakse vabaviskealasse ja sooritatakse järgmine peale vise. Enne viset peab mängija asetsema vabaviskejoone taga. Viskamisel on lubatud hüpata üle joone. Tulemus kahekordistatakse punktide arvestuses. Kui jalg/ jalad on joonel enne viset siis tabamust ei loeta.

Koolispordi partnerid ja toetajad